Długie terminy płatności prześladują branżę transportową

Branża transportowa

Firma 

Właściciel średniej wielkości firmy transportowej współpracuję zazwyczaj ze stałymi kontrahentami wykonując stałe zlecenia. Termin płatności za wykonaną usługę jest wydłużony i wynosi średnio 45 dni, zjawiskiem dość powszechnym w branży transportowej jest nieprzestrzeganie tego terminu i wydłużanie go nawet do 100 dni od dnia wykonania usługi. Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów uniemożliwia firmie transportowej uregulowania własnych zobowiązań.

Wyzwanie

Najczęstszym problemem z jakim borykają się firmy transportowe nie jest brak zleceń, lecz nieterminowe płatności za wykonane usługi. Przedsiębiorca prowadzący firmę transportową, aby wykonać usługę ponosi szereg kosztów których termin płatności jest krótszy niż 45 dni np. zakup paliwa, opłaty za korzystanie z autostrad, czy wynagrodzeń pracowników. Nieterminowe wpłaty od kontrahentów lub ich brak zaburzają płynność finansową małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązanie

Właściciel firmy transportowej zdecydował się na korzystanie z systemu do windykacji online, dzięki któremu w łatwy i tani sposób odzyskał należności od kontrahentów. System do zarządzania wierzytelnościami online oferuję takie narzędzia, jak wysłanie wezwań do zapłaty, przypomnienia SMS o nieuregulowanych zobowiązań, możliwość negocjacji spłaty oraz wprowadzenia dłużnika na giełdę wierzytelności. Dodatkową funkcją jaką oferuję system do windykacji online jest generowanie pozwu do e-sądu oraz obsługiwanie sprawy na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Samodzielne odzyskiwanie należności jest dużo skuteczniejszym rozwiązaniem niż zlecenie windykacji w późniejszym okresie kancelarii prawnej pod warunkiem wdrożenia rozwiązania tuż po terminie płatności faktury.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.