Branża transportowa – z czym mierzą się polscy przedsiębiorcy?

Polska odgrywa istotną rolę w europejskim transporcie. Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że polscy przewoźnicy w 2017 wszystkimi rodzajami transportu przewieźli 2053,3 mln ton ładunków. Znaleźli się tym samym na pierwszym miejscu w przewozach w Unii Europejskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż mimo tych optymistycznych danych branża transportowa w Polsce od kilku lat zmaga się z niesłabnącym kryzysem, a zadłużenie polskich przewoźników sięga obecnie 925 mln złotych – obrazują dane Krajowego Rejestru Długów. Prognozy na przyszłość również nie napawają optymizmem. 46% przedsiębiorców uważa, iż w najbliższym półroczu klimat ekonomiczny do prowadzenia biznesu pogorszy się – wynika z 16. fali badania Bibby MSP Index przeprowadzonego przez firmę faktoringową Bibby Financial Services.

Gdzie szukać przyczyn problemów?

Krajowy Rejestr Długów w udostępnionych przez siebie danych wskazuje, że w maju 2017 roku przeszło 21 tys. przewoźników zmagało się z zadłużeniem osiągającym wysokość 664 mln złotych.

Przyczyn problemów firm transportowych z pewnością szukać należy na wielu płaszczyznach. Stałe problemy z transportem na Wschód, walka o klienta wymuszająca inwestycje, podnoszenie jakości obsługi, a przy tym niska marża. To tylko kilka aspektów, mających wpływ na problemy finansowe przedsiębiorstw z branży transportowej. Problem z opóźnieniami w płatnościach deklaruje już przeszło 71% przedsiębiorców biorących udział w 16. fali badania Bibby MSP Index, realizowanego na ogólnopolskiej grupie małych i średnich przedsiębiorstw. O skali kryzysu świadczyć może ponadto fakt, iż w I półroczu 2018 roku to właśnie podmioty z branży transportowej były najbardziej zainteresowane usługami firm faktoringowych (dane Polskiego Związku Faktorów). Nieregulowanie swoich należności w terminie niesie za sobą szereg konsekwencji, mogących finalnie doprowadzić nawet do upadłości danego przedsiębiorstwa.

Obawy przedsiębiorców sektora transportowego budzą także międzynarodowe regulacje prawne, bezpośrednio wpływające na ich działalność. W ostatnim czasie szczególną uwagę zwraca procedowana w Parlamencie Europejskim dyrektywa o pracownikach delegowanych, która może zatrzymać polski transport i odbić się rykoszetem na sytuacji finansowej tego sektora. Niewiadomą w dalszym ciągu pozostaje także kształt stosunków handlowych po finalizacji brexitu. Może on wpłynąć na zmniejszenie wymiany towarowej i zerwanie dotychczasowego łańcucha dostaw pomiędzy Wielką Brytanią a jej dotychczasowymi partnerami. Polscy przedsiębiorcy, w tym także Ci z branży transportowej, w tym aspekcie najbardziej obawiają się charakteru relacji handlowych z Wielką Brytanią (27% wskazań w 16. fali Bibby MSP Index), niepewności na całym rynku europejskim (24%) oraz zmian w wewnętrznej polityce handlowej Unii Europejskiej (20%).

Zatory płatnicze liderem wśród zagrożeń dla przedsiębiorców

Brak płynności finansowej wpisuje się już niemal w specyfikę branży transportowej – firmy z tego sektora często bardzo długo czekają na zapłatę – nawet do 90 dni. Wynika to z faktu, że m.in. dostają swoje zobowiązania jako jedne z ostatnich. Dane Monitora Sądowego i Gospodarczego wskazują, że od stycznia do lipca tego roku upadłość ogłosiło w Polsce 580 firm. Najwięcej z nich to, obok przedstawicieli sektora produkcyjnego, podmioty z branży transportowej. Zatory płatnicze, będące skutkiem nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów, nie dotyczą wyłącznie polskich przedsiębiorców. Z różną intensywnością zmagają się z nimi także organizacje z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Płynność finansowa firmy to jeden z najważniejszych elementów dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Wpływa ona również na poprawne funkcjonowanie całej gospodarki. Wśród skutków, do jakich prowadzić mogą problemy z płynnością finansową, wymienić należy przede wszystkim pogorszenie się relacji biznesowych, a w konsekwencji trudności z pozyskaniem nowych kontraktów. Przedsiębiorcy z branży transportowej, których środki zostały „zamrożone”, nie mogą regulować terminowo swoich bieżących zobowiązań, m.in. opłacać pensji pracowników, rat leasingowych oraz kupować paliwa.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Firmy transportowe mogą ograniczyć ryzyko występowania problemów z płynnością finansową. Pomocne są działania podejmowane w ramach wewnętrznej struktury organizacji, ale także z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania. Obecnie w dalszym ciągu najpopularniejszą metodą zabezpieczenia się przed opóźnieniami w płatnościach, będących przyczyną zatorów płatniczych, pozostaje sprawnie działający i monitorujący sytuację dział księgowy. Taką odpowiedź wskazało 74% przedsiębiorstw przebadanych podczas 16. fali Bibby MSP Index. Jednym z rozwiązań jest także osobiste kontaktowanie się z opóźniającymi swoje płatności kontrahentami przez właściciela/prezesa przedsiębiorstwa, wskazane przez 30% ankietowanych. Warto dodać, że w wielu przypadkach (27% wskazań) firmy tolerują nieterminowe wywiązywanie się z należności – szczególnie kiedy dłużnikiem jest stały lub „duży” klient.
Rozwiązaniem problemów związanych z nieterminowym regulowaniem należności przez kontrahentów może okazać się także faktoring, z którego korzysta obecnie 15 tys. firm w Polsce – wynika z danych Polskiego Związku Faktorów. To forma finansowania, która pozwala przedsiębiorcom z sektora transportowego szybko uzyskać gotówkę za wykonany fracht, zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów krajowych i zagranicznych, uzyskać rabaty na paliwo oraz na bieżąco opłacać zobowiązania np. raty leasingowe.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi obecnie prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Mają one zostać wkrótce przekazane do konsultacji publicznych.

Całe badanie Bibby MSP Index przeprowadzone przez firmę faktoringową Bibby Financial Services można pobrać tutaj:

Raport Bibby MSP Index – wrzesień 2018

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Śniadanie prasowe - Jerzy Dąbrowski