Branża produkcyjna i jej wyzwania

Technisch Bureau Swart BV

Pomimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i wysokiej dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej, polskie firmy wciąż muszą mierzyć się z poważnymi wyzwaniami. Po wiosennym wzroście wskaźnika Bibby MSP Index dla branży produkcyjnej, aktualna fala badania wskazuje na spadek (4,1 pkt.) do wartości 58,1 pkt. W 2017 roku utrwalone zostały wyraźne tendencje w najważniejszych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Należą do nich przede wszystkim rynek pracy pracownika, niski poziom wydajności pracy oraz spadek inwestycji, także w zakresie nowych technologii – wynika z raportu realizowanego na zlecenie JCommerce.

W ubiegłym roku zbankrutowało przeszło 250 firm reprezentujących sektor produkcyjny – wskazują dane wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Stanowi to niemal 30% wszystkich zeszłorocznych upadłości. W liczbie bankructw przedsiębiorstw z branży produkcyjnej przodowały firmy zajmujące się obróbką metalu i części metalowych oraz producenci artykułów spożywczych. Tegoroczne dane Monitora Sądowego i Gospodarczego wskazują, że od stycznia do lipca bieżącego roku upadłość ogłosiło w Polsce 580 firm. Po raz kolejny najwięcej z nich to przedstawiciele sektora produkcyjnego. Gdzie tkwi przyczyna problemów?

Ciężki orzech do… wyprodukowania

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorcy z branży produkcyjnej niezmiennie pozostaje rekrutacja pracowników. Problem ten dotyczy już 28% firm, biorących udział w 16. fali badania Bibby MSP Index, realizowanego na ogólnopolskiej grupie małych i średnich przedsiębiorców. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, iż w 2017 roku w przetwórstwie przemysłowym było ponad 20,4 tysiąca wakatów. W ubiegłym roku niemal co czwarta (22,3%) firma produkcyjna miała problemy z pozyskiwaniem pracowników niższego szczebla, natomiast 18% średniego – wynika z danych raportu Work Service „Barometr Rynku Pracy VIII”. Brak rąk do pracy staje się palącym problemem przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że wykwalifikowana kadra pracownicza jest jednym z podstawowych czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie firmy. Globalizacja oraz rozwój rynków wymusza na przedsiębiorcach stałe poszukiwanie nowych rozwiązań i innowacji w celu pozyskiwania potencjalnych klientów. Obawy budzić może konkurencja ze strony masowej produkcji z rynków o znacznie niższych niż w Polsce kosztach pracy, wobec których polscy przedsiębiorcy pozostają bezradni.

Przedsiębiorcy działający w branży produkcyjnej muszą zmierzyć się także z wydajnością pracy. Jak wskazuje raport „Polski przemysł w 2018 roku w liczbach” realizowany przez JCommerce wartość wytworzonych w Polsce produktów w przeliczeniu na godzinę pracy jednego pracownika to zaledwie 30 dolarów (w Luksemburgu jest to 90 dolarów). Co więcej, w parze z rosnącą wydajnością idzie zwykle mniejsza ilość godzin przepracowanych w celu wytworzenia danej wartości. Wyniki te pokazują, iż polska branża produkcyjna pozostaje daleko za produkcją w Niemczech czy Holandii, gdzie mimo pracy w niepełnym wymiarze godzin udaje się utrzymać wzrost wydajności. Różnic między wydajnością w poszczególnych firmach szukać należy na wielu płaszczyznach. To przede wszystkim efekt przyjętego sposobu organizacji pracy. Efektywniejsze zorganizowanie produkcji zmniejsza czas potrzebny na przygotowanie danego towaru, a także liczbę potrzebnych pracowników. Należy pamiętać, że nie bez znaczenia jest ponadto zastosowanie technologii i innowacji. Firmy stawiające na nowoczesne rozwiązania są w stanie wytwarzać produkty w krótszym czasie.

Długie terminy płatności – ta bolączka branży transportowej jest także problemem sektora produkcji. Przedsiębiorcy zmuszeni są do oczekiwania na swoje należności nawet do 90 dni. Powoduje to szereg negatywnych konsekwencji. Pozbawieni regularnego źródła finansowania przedsiębiorcy nie mogą pozwolić sobie na pozyskiwanie nowych zleceń i realizację prac dla kolejnych klientów. Nie mogą zatem rozwijać swojej działalności, a bardzo często nie są nawet w stanie sprostać bieżącym wydatkom.

Sektor MŚP wobec wyzwań branży produkcyjnej

W najtrudniejszej sytuacji związanej z długimi terminami płatności pozostają małe i średnie przedsiębiorstwa, które pozbawione stałych i regularnych płatności nie zawsze są w stanie utrzymać się na rynku. Ze względu na swoją strukturę mają one także problemy z uzyskaniem korzystnego zewnętrznego finansowania. Traktowane są jako firmy rozwijające się, w związku
z czym nie wszystkie posiadają zdolność kredytową. Warto dodać, że większość z nich nie może liczyć na pożyczki na poziomie niewystarczającym na pokrycie ich potrzeb.

Rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się współpraca z firmą faktoringową. Korzystanie z tego narzędzia deklaruje obecnie 19% przedsiębiorców z sektora MŚP – wynika z 16.fali Bibby MSP Index. Faktoring pozwala ograniczyć ryzyko zatorów płatniczych oraz szybko zamienić faktury na gotówkę. Współpraca przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej z faktorem pozwala mu m.in. na realizowanie dodatkowych zleceń, uzyskanie zapłaty za sprzedaż produkowanych przez siebie towarów, zabezpieczenie się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, a także zaplanowanie inwestycji w urządzenia produkcyjne. A ponadto uzyskanie rabatu na surowce, dzięki płatności gotówką, oraz bycie na bieżąco ze wszystkimi zobowiązaniami firmy np. ratami leasingowymi za sprzęt.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Badanie Bibby MSP Index