Dlaczego warto płacić faktury na czas?

Wyobraźcie sobie gospodarkę narodu, w której każda firma płaci każdą fakturę od razu – automatycznie. W momencie kiedy faktura jest wystawiona – przelew idzie na konto zleceniobiorcy, VAT jest odliczony i od razu trafia do fiskusa. Przedsiębiorstwa otrzymują płatność jak tylko towar, bądź usługa zostanie odebrana przez klienta, zwrot VATu jest natychmiastowy. Pieniądze krążą płynnie, bez zatorów.

Przepuszczam, że za kilkanaście lat tak może być – sztuczna inteligencja i pełna automatyzacja systemów płatniczych i księgowych doprowadzą do tego, że pieniądz będzie w ciągłym obrocie – gospodarka będzie się rozwijać szybciej. W takiej sytuacji każdy korzysta – przedsiębiorca, konsument, państwo. Algorytmy błyskawicznie sprawdzą wiarygodność faktury pod każdym względem, wyłapując tym samym oszustów i nierzetelnych usługodawców. Dla każdego uczciwego przedsiębiorcy  płatność następuje od razu.

Na dzień dzisiejszy, taka sytuacja jest tylko marzeniem. Niestety wielu   wierzy, że jest to w ich interesie, żeby wstrzymać się z płatnością faktur jak najdłużej. Fiskus myśli tak samo! Duże firmy (szczególnie w branżach takich jak detal i logistyka) mają wpisane w swojej polityce takie rozwiązanie – płacimy po 90. dniach – i już. Urzędy skarbowe nie mają jeszcze na tyle zaawansowanych systemów informatycznych aby wykrywać oszustów na bieżąco (choć po wprowadzeniu JPK sytuacja się nieco poprawiła).

Płacisz późno? Źle to wpływa na wizerunek Twojej firmy… Osłabia to Twoją organizację, ponieważ szkodzi Twojej reputacji; szkodząc Twoim źródłom zaopatrzenia i obciąża Twoje relacje z dostawcami. Takie działanie osłabia również całą gospodarkę, ograniczając jej wzrost. Opóźnienia w płatnościach są często uznane jako wskazówka, że ​​kupujący znajduje się w trudnej sytuacji. Jeśli stworzysz to wrażenie u swoich dostawców, może się okazać, że oferowane przez nich warunki ulegają pogorszeniu.

Opóźniona płatność może być również symptomatyczna dla słabych relacji między tobą a Twoimi dostawcami. Zarządzanie relacjami z kontrahentami jest ważnym czynnikiem w rentowności firmy. Zobowiązanie się do terminowej płatności i jej respektowanie może stać się potężnym atutem w łańcuchu dostaw, co w efekcie stworzy bliższe, bardziej kooperatywne partnerstwo między Twoją firmą a Twoimi dostawcami.

Wspieramy gospodarkę polską

Zatory płatnicze mają negatywny wpływ na całą gospodarkę. Pieniądze, które stoją w miejscu nie tworzą wartości dodanej-  a w czasach niskich stóp procentowych – mało zarabiają. Faktura zapłacona szybko sprawia, że przedsiębiorca, który ją wystawił ma z czego zapłacić pracownikom i podwykonawcom. Pracownicy natomiast mają pieniądze na zakupy i na pokrycie swoich zobowiązań. To sprawia, że wszystko się „kręci”, a gospodarka rozkwita w szybszym tempie. Firmy, zmieniając swoją kulturę opóźnień w płatnościach, płacąc szybko, utrzymują swoich dostawców w dobrej kondycji, jednocześnie zachęcając nowych dostawców, pomagają zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku światowym.

Skoro szybkie płacenie faktur jest korzystne dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla całego narodu – czemu tyle firm i instytucji ma w zwyczaju czekanie jak najdłużej, do momentu uiszczenia należności? Skąd bierze się takie przyzwolenie środowiska biznesowego dla tego typu zachowań?

Są przecież wymierne korzyści płacenia faktur na czas, i dobrze to widać w tym momencie.

Partnerskie podejście do biznesu procentuje w relacjach długofalowych, czego nie można powiedzieć o podejściu zupełnie odwrotnym – „przeciwniczym” (‘adversarial model’),  które sprawdza się krótkofalowo, do momentu aż kontrahent domyśli się, że ma do czynienia z przeciwnikiem który go lekceważy.

Koniunktura w gospodarce ciągle się zmienia – dziś widzimy ogromny popyt w wielu branżach jak np. budownictwo. W tej chwili, podwykonawcy sobie mają swobodny wybór dla kogo chcieliby pracować. W pierwszej kolejności biorą pracę od firm, które w przeszłości  płaciliby im na czas, a zleceniodawcom, którzy płacili mieli zaległości  odmawiają współpracy.  W czasach dobrej koniunktury rośnie liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które twierdzą, że zaprzestaną współpracy z klientem, który notorycznie spóźnia się z płatnością.

Problem tkwi w tym, że żaden przedsiębiorca nie chce być tym pierwszym, który podejmie odpowiednie kroki celem zmiany swojej polityki płatnościowej. „Niech ktoś inny zacznie – jakiś inny frajer – a nie ja.” W Wielkiej Brytanii, 90% właścicieli firm twierdzi, że płaciliby swoim dostawcom w terminie, gdyby tylko ich klienci płacili im na czas. Sytuacja wygląda podobnie w Polsce. Jak zacząć? Podjąć odpowiednie kroki , które wymagają determinacji i odwagi.

Jak można zacząć?

  • Przygotuj politykę szybkiej płatności rachunków. Upewnij się, że wszyscy pracownicy są świadomi wytycznych, a w szczególności dział księgowości i zakupów.
  • Uzgodnij warunki płatności na początku rozmów i ujmij je we wstępie umowy, a nie małym druczkiem na jej końcu.
  • Monitoruj płatności na bieżąco, celem terminowego regulowania faktur.
  • Spory dot. opóźnionych płatności faktur lepiej się rozwiązuje z pomocą mediacji (proponujemy mcm.org.pl), niż poprzez wejście na drogą sądową.
  • Wspieraj dobre relacje z dostawcami, informując ich o swoich procedurach płatności, wraz z informacją kto jest za to odpowiedzialny.
  • Promuj zdrowe przepływy pieniężne w obu kierunkach, dzięki efektywnemu gromadzeniu gotówki, w realizacji sprzedaży własnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Technisch Bureau Swart BVWspółpraca