Sektor MŚP – wyzwania i rozwiązania

Sektor MŚP – wyzwania i rozwiązania

Sektor MŚP – wyzwania i rozwiązania

W Polsce działa obecnie ponad 1,9 mln firm, z których zdecydowana większość to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (99,8%) – wynika z raportu opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Sektor MŚP dynamicznie się rozwija. Jego udział w tworzeniu PKB na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rośnie i według ostatnich dostępnych danych przekroczył 50%. Ponadto jest on miejscem pracy dla 69% zatrudnionych. Warto mieć na uwadze jednak fakt, iż sektor MŚP najbardziej odczuwa wszelkie zmiany koniunktury gospodarczej czy też opóźnienia w płatnościach.

Ile branż tyle problemów.
Wyniki 16. fali badania Bibby MSP Index, realizowanego na ogólnopolskiej grupie małych i średnich przedsiębiorstw wskazują, iż zdecydowana większość prowadzących biznesy nie odnotowała pogorszenia kondycji ekonomicznej swoich firm w ostatnim półroczu. Optymistyczne oceny, a także prognozy nie powinny jednak uśpić ich czujności. Mimo sprzyjającej sytuacji gospodarczej zmuszeni są oni mierzyć się z wieloma zagrożeniami, mającymi bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ich działalności.

Największym wyzwaniem dla sektora MŚP w Polsce okazują się być trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników. Problem ten wskazało 28% firm biorących udział w 16. fali Bibby MSP Index. Poważnym zagrożeniem staje się on dla przedsiębiorstw reprezentujących branżę produkcyjną. W ubiegłym roku niemal co czwarta (22,3%) firma produkcyjna miała problemy z pozyskiwaniem pracowników niższego szczebla, natomiast 18% średniego – wynika z raportu Work Service „Barometr Rynku Pracy VIII”. Na podium wśród czynników uniemożliwiających prawidłowy rozwój przedsiębiorstw znalazły się także obawy związane z nowymi regulacjami prawnopodatkowymi. Odpowiedzi tej udzieliło 11% badanych. Dotyczyć mogą one wprowadzenia wyższej stawki minimalnej, obniżenia stawki podatku CIT dla najmniej zarabiających firm, zakazu handlu w niedzielę oraz podzielonej płatności „Split Payment”. Nieco mniej, 10% ankietowanych, uważa, iż to zbyt duże obciążenia podatkowe mogą zakłócić prowadzenie własnej działalności.

Dla przedsiębiorców z sektora handlowego największym wyzwaniem jest rozwój rozwiązań mobilnych. Przeszło 39% polskich konsumentów chętnie opłaca codzienne zakupy używając właśnie takiego rodzaju płatności. Jest to wynik zbliżony do światowej średniej, która wynosi 40% – wynika z raportu opublikowanego przez PwC. E-zakupy zyskały po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę. Z badania PwC wynika, że najpopularniejszymi towarami kupowanymi przez internet są obecnie odzież i obuwie (79% Polaków kupuje je online przynajmniej raz w ciągu roku), kosmetyki (75%), książki, muzyka, filmy i gry video (73%), meble i wyposażenie domu (62%) oraz komputery i elektronika (61%). Dane te obrazują jak duże jest zapotrzebowanie na wprowadzanie nowych technologii i innowacyjności w prowadzone usługi. Przedsiębiorcy z tej branży muszą otwierać się na wciąż rozwijający się rynek oraz postęp technologiczny.

Opóźnione płatności, czyli kamień u szyi wszystkich przedsiębiorstw
Spośród wszelkich wyzwań, z którymi mierzyć muszą się mali i średni przedsiębiorcy największym – bez względu na branżę – pozostaje problem opóźnionych płatności będący przyczyną zatorów płatniczych. Już ponad 70% ankietowanych deklaruje wystąpienie takiej sytuacji w swojej firmie – wynika z 16. fali Bibby MSP Index. To alarmujące dane. Z roku na rok wzrasta liczba organizacji borykających się z nieterminowym otrzymywaniem należności. 15. edycja badania, realizowana w kwietniu 2018 roku pokazała, że na płatności po czasie wskazanym na fakturze czeka 63,7% prowadzących biznesy. Zatory płatnicze dotyczą w szczególny sposób branż transportowej i budowlanej, które ze względu na swoją specyfikę dostają należne im środki jako jedne z ostatnich. Mogą być one katastrofalne w skutkach i powodować ogrom negatywnych konsekwencji, w tym prowadzić do upadłości. Warto pamiętać, że skutkują one także pogorszeniem relacji biznesowych oraz trudnościami w zdobywaniu nowych kontrahentów.

Opóźnieniom w płatnościach można skutecznie przeciwdziałać. Wyniki 16. fali badania Bibby MSP Index obrazują, iż w dalszym ciągu najpopularniejszym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców pozostaje sprawnie działający dział księgowy, sprawdzający i monitorujący wszelkie należności. Odpowiedzi tej udzieliło 74% badanych. Przeszło 30% deklaruje, iż to prezes/właściciel firmy osobiście kontaktuje się z kontrahentami, którzy opóźniają należną zapłatę. Warto zwrócić uwagę także na fakt, iż 27% przedsiębiorstw przyznaje, że toleruje wszelkie opóźnienia w płatnościach swoich kontrahentów zwłaszcza, gdy z zapłatą zwleka stały lub „duży” klient.

Przedstawione powyżej przykłady, to tylko kilka z rozwiązań, które mają do dyspozycji przedsiębiorcy znajdujący się w finansowym potrzasku. Co jeszcze może zaproponować im rynek? Współpracę z firmą faktoringową, będącą wygodnym sposobem na pozyskiwanie środków umożliwiających finansowanie działalności, a także doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Zainteresowanie tym narzędziem stale rośnie. Wybiera je obecnie już przeszło 15 tys. klientów – wskazuje Polski Związek Faktorów. To znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym wynikiem. Wówczas z faktoringu korzystało ok. 8 tys. klientów. Przedsiębiorcy doceniają zalety płynące z podjęcia takiej współpracy. Wskazują przede wszystkim poprawę płynności finansowej – 46% odpowiedzi podczas 16. fali badania Bibby MSP Index – skrócony czas oczekiwania na gotówkę (24%), a także dyscyplinowanie dłużników firmy (7%).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Technisch Bureau Swart BVBadanie Bibby MSP Index