Płynność finansowa drogą do rozwoju firmy

Płynność finansowa bezpośrednio wpływa na kondycję przedsiębiorstwa. Jej utrzymywanie, to element decydujący o sukcesie w większej mierze aniżeli wartość zysku. Niepokojące jest to, że ponad 70% przedstawicieli sektora MŚP boryka się z opóźnieniami w płatnościach.

Sytuacja ta niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Wśród nich znajduje się pogorszenie relacji z dostawcami, zaległości w przekazywaniu pracownikom wynagrodzenia czy uniemożliwienie opłaty bieżących zobowiązań podatkowych.
Płynność finansowa jest niezbędnym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa. Odpowiada za pozytywny wizerunek firmy w oczach kontrahentów. Za jego wiarygodność i rzetelność. Dobra sytuacja finansowa to możliwość inwestycji w nowe technologie, które w wielu branżach są warunkiem rozwoju biznesu.

Wyniki 16. edycji badania Bibby MSP Index, realizowanego na ogólnopolskiej grupie małych i średnich przedsiębiorców wskazują, że 15% z nich przewiduje pogorszenie się płynności finansowej w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Dlaczego utrzymanie równowagi budżetowej jest dziś dla przedsiębiorstw tak dużym wyzwaniem?
Wpływ na to ma szereg czynników. Wśród nich należy wyróżnić ustanowienie dodatkowej akcyzy na wybrane grupy produktów. Działanie to może skutkować ograniczeniem produkcji, importu czy inwestycji. Kolejne formy podatków mogą bardzo niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W najgorszym przypadku może doprowadzić do ogłoszenia przez niego upadłości. Wahanie kursów walut to kolejny aspekt, na który przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę. Uwarunkowane są one m.in wzrostem stóp procentowych oraz sytuacją polityczną danego kraju. Przyczyn problemów z płynnością finansową należy szukać w stale rosnącej konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm reprezentujących branżę handlową.

Najnowsza edycja badania Bibby MSP Index wskazuje, że problem z opóźnionymi płatnościami dotyczy już 71% ankietowanych. To alarmujące dane, które z kolejnym badaniem przybierają na sile. Niewypłacalność kontrahentów deklaruje natomiast 31% ankietowanych, spośród których ponad 50% przyznaje, iż problem powtarza się kilkukrotnie w ciągu miesiąca. Co więcej, 59% przedsiębiorców przyznaje, że kilka razy w miesiącu zmaga się z problemem niezapłaconej na czas faktury.

Jakie są skutki utracenia wypłacalności?
Rozpowszechnienie informacji dotyczącej problemów finansowych firmy wśród kontrahentów ma negatywny wpływ na sprzedaż i dystrybucję produktów. Dotkliwym skutkiem utraty płynności finansowej jest ograniczenie rozwoju przedsiębiorstwa. Traci ono zdolność do obsługi bieżących wydatków, wśród których najistotniejszym pozostaje wypłata wynagrodzeń. Nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań wobec dostawców i traci możliwość ubiegania się o kredyt, ponieważ w oczach instytucji finansowych jest niewiarygodnym i niewypłacalnym klientem. Najpoważniejszą konsekwencją problemów finansowych firmy jest ogłoszenie przez nią upadłości.

Przed utratą płynności finansowej można się bronić.
Przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka sposobów. Największą popularnością cieszy się bieżący monitoring płatności – odpowiedzi tej udzieliło ponad 70% badanych. Przeszło 30% badanych przyznaje, iż właściciel/prezes firmy osobiście kontaktuje się z opóźniającymi swoją płatność kontrahentami. Warto zwrócić uwagę, że 27% przedsiębiorców toleruje opóźnienia w płatnościach, szczególnie w sytuacji, kiedy z płatnością zalega stały lub „duży” klient. Dedykowany dział kontrolingu, to rozwiązanie, które znalazło zastosowanie u 17% przedsiębiorców. Natomiast zewnętrzną firmę windykacyjną wybrało 12%.

Pomocą dla przedsiębiorców zmagających się z problemami finansowymi jest współpraca z firmą faktoringową.
Z tej formy finansowania korzysta już 19% firm. Z zalet takiej współpracy wymieniają oni poprawę płynności finansowej (46% wskazań), skrócony czas oczekiwania na gotówkę (24%), dyscyplinowanie dłużników firmy (7%). Doceniają także zmniejszenie pracochłonności obsługi należności (4%), zmniejszenie zapotrzebowania na źródła finansowania bez wzrostu zadłużenia (3%) oraz ograniczenie ryzyka udzielania kredytów handlowych odbiorcom firmy (3%).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

wykresy, wynikiFilm Płace Faktury