Jak znaleźć partnera godnego zaufania?

Współpraca

Jak znaleźć partnera godnego zaufania?

Wiarygodny partner biznesowy stanowi podstawę sukcesu i ważny aspekt funkcjonowania firmy na współczesnym, konkurencyjnym rynku. Wybierając go przedsiębiorca powinien mieć pewność, co do tego, że cechuje się on uczciwością. Warto zwrócić uwagę również na to, czy jego polityka i praktyki biznesowe zgodne są z wartościami, reprezentowanymi przez dane przedsiębiorstwo. Istotne znaczenie ma ponadto dokładne omówienie wszelkich spraw związanych z finansami już na początku współpracy. To niezwykle ważne, ponieważ ponad 30% badanych deklaruje problemy związane z niewypłacalnością swoich kontrahentów – wynika z 16. fali Bibby MSP Index.
Sukces firmy w znacznej mierze podyktowany jest odpowiednim doborem partnerów biznesowych. Poszerzenie wiedzy na temat przyszłych kontrahentów służy głównie ocenie ryzyka finansowego. Pozwala to znacznie zmniejszyć możliwość niepowodzenia transakcji – nieotrzymania należnych pieniędzy za wykonaną usługę lub dostarczony towar.
Terminowe otrzymywanie należności ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową prowadzonej działalności, a co za tym idzie jej pozycję na rynku. Dlatego tak ważna jest uczciwość potencjalnego kontrahenta.
Wiarygodność firmy, z którą planowane jest podpisanie umowy lub rozpoczęcie współpracy należy sprawdzić nawet, kiedy przedsiębiorca nie otrzymuje żadnych alarmujących sygnałów z zewnątrz. To znaczy, jakichkolwiek negatywnych komentarzy na temat przyszłego, potencjalnego kontrahenta oraz dobrze zna środowisko biznesowe, w którym się realizuje.
Skalę problemu, związaną z nieuczciwością kontrahentów obrazują dane. Ponad 50% przedsiębiorców deklarujących problemy z opóźniającymi się płatnościami wskazuje, iż nie są one jednorazowe, a powtarzają się kilkakrotnie w ciągu miesiąca – 59% wskazań – wynika z 16. fali badania Bibby MSP Index. Ponad 20% ankietowanych przyznaje także, że na swoje płatności czeka do nawet 3 miesięcy po terminie, a czasami dłużej.
Wciąż postępujący rozwój technologiczny daje przedsiębiorcom wiele nowych możliwości związanych z poszukiwaniem, a także weryfikacją przyszłych kontrahentów. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nietrafiony partner biznesowy może przyczynić się do wielu problemów, wśród których najpoważniejszym jest upadłość przedsiębiorstwa. Gdzie zatem szukać i sprawdzać swoich potencjalnych kontrahentów?
REGON
Najprostszym i najpopularniejszym narzędziem ustalania podstawowych informacji na temat potencjalnego kontrahenta jest wyszukiwarka REGON. Udostępnia ona dane, m.in.: nazwę, adresy oraz numery identyfikacyjne. Można w niej znaleźć także opis prowadzonej przez dany podmiot działalności. Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Większość danych zgłaszanych przez jednoosobowych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest udostępniana w wyszukiwarce wpisów w CEIDG. Pozwala ona wygenerować urzędowy odpis z ewidencji dotyczący wszystkich ujawnianych w niej przedsiębiorców. CEIDG można przeszukiwać według kilkunastu kryteriów i ustalić m.in. dane wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą np. pod tym samym adresem. Co więcej, zdobyć można tam także informacje o osobach już wykreślonych z ewidencji.
Wyszukiwarka KRS
Informację o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskać można za pośrednictwem udostępnianej przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyszukiwarki KRS. Pozwala ona wszystkim użytkownikom internetu na zapoznanie się z aktualnym stanem wpisu każdego podmiotu ujawnionego m.in. w rejestrze przedsiębiorców.
Wywiadownie gospodarcze
To kolejne narzędzie „prześwietlające” potencjalnych kontrahentów.
Pod hasłem „wywiadownie gospodarcze” rozumieć należy wszelkie specjalistyczne firmy zajmujące się pozyskiwaniem informacji gospodarczych. Na specjalne zlecenie klienta, wnikliwie analizują one działalność danego przedsiębiorstwa bądź konkretnej osoby. Następnie przygotowują i oddają w ręce swojego klienta raport zawierający interesujące go informacje.
Krajowy Rejestr Długów
To jeden z najbardziej popularnych rejestrów. Zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej firm oraz konsumentów. Biuro zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji gospodarczych – są to zarówno dane o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez firmy.
Portal podatkowy
Prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów. Daje on przedsiębiorcom możliwość sprawdzenia podmiotów gospodarczych online. Zainteresowany dowie się, czy podmiot o podatnym identyfikatorze NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT; jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; bądź jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. Skorzystanie z wyszukiwarki statusu VAT szczególnie polecane jest podmiotom, które uczestniczą w transakcjach typu „odwrotne obciążenie”.
Internet
Poszukiwania godnego zaufania partnera finansowego warto oprzeć także na wszelkich informacjach dostępnych w Internecie. Warto zwrócić także uwagę na komentarze i oceny wystawiane przez innych internautów, którzy mieli już możliwość pracy lub korzystania z usług potencjalnego partnera finansowego. Wiele istotnych informacji uzyskać można również za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Facebook.
Firma faktoringowa
Wiarygodność potencjalnego kontrahenta biznesowego sprawić może również firma faktoringowa. Zajmuje się ona bowiem monitorowaniem działalności podmiotu, z którym dane przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie współpracy. Prześwietla ponadto jego sytuację finansową, a także historię firmy, uwzględniając m.in. to, czy swoje poprzednie zobowiązania regulowała w wyznaczonym do tego terminie. Działanie to pozwala przedsiębiorcom ustrzec się przed ewentualną nieuczciwością ze strony kontrahenta. Firmy faktoringowe na podstawie wspomnianej już analizy jego działalności mają podstawy do tego, aby zarekomendować lub przestrzec przed podjęciem współpracy z takim podmiotem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Badanie Bibby MSP IndexBogusław Bieda Vindicat