Przedsiębiorco opóźnienia w płatnościach psują relację z kontrahentami!

Branża produkcyjna

Firma

Pewna firma produkująca odzież roboczą nawiązała współpracę z dużą i rozpoznawalną firmą z branży budowlanej. Zamówienie było na tyle duże, że uniemożliwiło podjęcia zamówień od innych stałych kontrahentów. Nieterminowe uregulowanie zobowiązania, uniemożliwiło właścicielowi zakładu produkcyjnego wywiązanie się swoich zobowiązań finansowych.

Wyzwanie

Przedsiębiorca prowadzący zakład produkcyjny napotkał na problem nieterminowego płatności za towar dostarczony kontrahentowi. Takie opóźnienia wpływają negatywnie na relacje z kontrahentami, którzy dostarczają surowce niezbędne do produkcji, jak również uniemożliwiają terminowe wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników oraz rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, czy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Brak systematycznych wpłat ze strony kontrahenta staje się barierą dla małego przedsiębiorstwa, nieuregulowane zobowiązania wobec dostawców powodują wstrzymanie dostawy surowców, co uniemożliwia przyjęcia kolejnych zamówień a to wstrzymuję rozwój przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie

W celu odzyskania należności przedsiębiorca zdecydował się na skorzystanie z systemu do windykacji online. Po zalogowaniu się do systemu, samodzielnie wprowadził dane z faktury, a następnie wysłał dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jednym z narzędzi jakie oferuje system do windykacji online jest możliwość negocjowania warunków spłaty zobowiązania. Rozłożenie długu na raty jest rozwiązaniem satysfakcjonującym zarówno dłużnika, który łatwiej może spłacić dług jak i wierzyciela, który otrzymuję na konto część pieniędzy pozwalające zachować płynność finansową.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.