Długie terminy płatności kulą u nogi przedsiębiorców

Branża Outsourcingowa

Firma

Przedsiębiorca prowadził firmę zajmującą się leasingiem pracowniczym. Swoją działalność opierał na poszukiwaniu pracowników dla dużych krajowych koncernów.

Wyzwanie

Rynek firm pośrednictwa pracy jest kapitałochłonny i wymaga systematyczności w zakresie płatności. Pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie, należy również terminowo opłacać podatki oraz ubezpieczenia. Niestety jeden z klientów firmy, który miał również swoje zobowiązania, wymagał bardzo długiego terminu płatności – ok. 150-180 dni. Przez to właściciel przedsiębiorstwa, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wizerunkowych, musiał finansować jego działalność z prywatnych środków.

Duże firmy wykorzystują swoją przewagę względem mniejszych graczy na rynku i wymuszają coraz dłuższe terminy płatności, przez co tworzą się zatory płatnicze. Wystawienie faktur z terminem płatności 30-40 dni prowadzi do problemów organizacji z regulowaniem bieżących zobowiązań oraz wypłatami pensji pracownikom.

Rozwiązanie

Właściciel firmy skorzystał z faktoringu. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania finansowego nie musiał długo czekać na środki, swoje należności otrzymywał o wiele wcześniej niż wskazywały terminy na fakturach. Faktoring w Bibby Financial Services przywrócił firmie płynność finansową, dzięki czemu mogła systematycznie rozliczać się ze swoimi pracownikami.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że zbyt duże nagromadzenie należności od jednego klienta może niekorzystnie wpłynąć na kondycję finansową ich biznesów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.